Pushkar Children Trust

31-01-2022

Kontaktoplysninger

Reberbanegade 27, 2300 København S - CVR 36161116

Indsamlingsperiode

Fra den 1. februar 2021 til den 31. januar 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.pushkar-children-trust.org), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.84428) og kontooverførsel (Reg. 2280 Konto 4393192807)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte og forbedring af livskvaliteten for fattige børn, unge og deres familier i lokalsamfundet i byen Pushkar i Indien

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. juli 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03196