Psykiatrifonden

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Hejrevej 43, 2400 København NV

www.psykiatrifonden.dk

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.psykiatrifonden.dk), online indsamlingsplat-form (www.betternow.dk), sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling, SMS, psykiatrifondens blade og tryksager, samt annoncering i fysiske og digitale blade og aviser, appeller til støttemedlemmer, nyhedsbreve og generelle offentlige kampanger.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Psykiatrifondens arbejde med at skabe bedre vilkår for mennesker der har psykiske sygdomme, eller er i særlig risiko for at få det. Herunder, oplysningsarbejde, rådgivning og hjælp til borgere og fagprofessionelle, politisk arbejde samt udvikling og afprøvning af nye indsatser, kampanger og løsninger der fremmer psykisk sundhed og forebygger psykiske sygdomme i Danmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00495