Psoriasisforeningen

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup

https://www.psoriasis.dk/

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (https://www.psoriasis.dk/), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), postomdeling og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for udbredelse af kendskabet til og forståelsen for psoriasis og psoriasisgigt, samt at informere om sygdommens følger og metoderne til at afhjælpe dem.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni hvert kalenderår.

Eventuelle yderligere oplysninger

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00376