Psoriasis Forskningsfonden

15-02-2022

Kontaktoplysninger

Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup - CVR 12408404

Indsamlingsperiode

Fra den 16. februar 2021 til den 15. februar 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.psoriasis.dk), medlemsblad, online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 46821) og kontooverførsel (Reg. 1551 Konto 4768333920)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for forskning i psoriasis og psoriasisgigt

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 15. august 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03226