Projekt U-Landshjælp til Selvhjælp (PULS)

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Kabbelvej 41, 7620 Lemvig

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.ulandshjaelp.dk), samt til Foredrag i mindre fora såsom skoler, kirker, foreninger o.lign.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til aktiviteter i Tanzania. Landbrugsprojekt, projekt mod kvindelig omskæring, social institution, teknisk skole.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00475