Privatinstitutionen Pedersborg Børnehus

08-07-2022

Kontaktoplysninger

Søholm 1, 4180 Sorø - CVR 36654740

Indsamlingsperiode

Fra den 25. maj 2022 til den 8. juli 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (www.boomerang.dk).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 8401 konto 0005455425).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for ny legeplads i Pedersborg Børnehus.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til yderligere fornyelse af legepladsen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 7. januar 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04978