Pote Walk Danmark

05-09-2022

Kontaktoplysninger

Fønixvej 4, 5500 Middelfart - CVR 41497319

Indsamlingsperiode

Fra den 6. september 2021 til den 5. september 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.767434) og kontooverførsel (Reg.9570 Konto 13077363)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foder/donationer/hjælp til de hjemløse/socialt udsattes hunde/katte i Danmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 5. marts 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04528