PND Foreningen

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Snerlevej 2, 4340 Tølløse - CVR 33906234

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.pnd-foreninge.dk), sociale medier, salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 63099) og kontooverførsel (Reg. 1551 konto 10978084).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens aktiviteter for vores medlemmer og deres pårørende.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04750.