Plastic Change

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Islands Brygge 39, 2300 København S

www.plasticchange.org

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.plasticchange.org), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til foreningens formål i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni hvert kalenderår.

Eventuelle yderligere oplysninger

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00378