Plant et Træ

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Egebæksvej 47, 8270 Højbjerg - CVR 29439850

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform (Betternow), sociale medier, salg/auktion, merchandise og SMS/mail og TV.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.9570 Konto 12572573)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Plant et Træs generelle arbejde og drift.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04477