PlanBørnefonden

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Mimersgade 47, 4., 2200 København N

www.planboernefonden.dk

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.planboernefonden.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, instagram, LinkedIn, Snapchat), salg/auktion, merchandise, postomdeling, SMS og TV.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for udsatte børn og unge i udviklingslande.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. december 2020, 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-72-00402