PINSEKIRKEN KØBENHAVN ADMINISTRATION

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Drejervej 11, 2400 København NV

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.kirkenikulturcenteret.dk), online indsamlingsplatform (Collect), sociale medier (Facebook), postomdeling, SMS og TV.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Foreningens formål: 

”Menighedens formål er med et landsdækkende og internationalt sigte at drive evangelisk og social virksomhed, efter de retningslinjer Bibelen angiver".

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni hvert kalenderår.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00303