Pindsvinevennerne i Danmark

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Harekærgårdsvej 7, 4070 Kirke Hylling - CVR 27315135

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, sociale medier, salg/auktion og merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for plejestationens udgifter til foder, dyrlæge- og medicinudgifter, modermælkserstatning, drift af akuttelefonen, uddannelse af plejere, produktion af medlemsblade, markedsføring, administration. Alle plejestationer er godkendt af foreningen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00489