Pindsvine Plejerne

07-03-2022

Kontaktoplysninger

Diesen Alle 24, 2791 Dragør - CVR 41113502

Indsamlingsperiode

Fra den 8. marts 2021 til den 7. marts 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.497447) og kontooverførsel (Reg. 5325 Konto 0246322)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Pindsvine Plejernes vedtægtsbestemte formål:
At skabe forudsætning for en harmonisk samhørighed mellem pindsvin, mennesker og natur.
At samle og udbrede viden om det fredede og truede europæiske pindsvin, der lever vildt i Danmark.
At yde hjælp til pindsvin i nød.
Gennem samarbejde nationalt og internationalt løbende at forbedre viden og indsigt i det europæiske pindsvin. 

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 7. september 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03346