Picnickoncerter i Slagelse Lystanlæg

15-08-2022

Kontaktoplysninger

Fruegade 27, 4200 Slagelse - CVR 33799683

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2022 til den 15. august 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt events og via hjemmeside/donationsmodul (www.picnickoncert.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 23481824).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til afholdelse af gratis picnickoncerter i Slagelse Lystanlæg.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til foreningen.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til, at såfremt at foreningen nedlægges overgår beløbet til Slagelse kommunes kulturudvalg.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til næste års koncert.

Indsamlingsområde

Slagelse lystanlæg.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 15. februar 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04650