Patient In Focus

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Rugvænget 28, 8653 Them - CVR 39811693.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (patientinfocus.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 175707).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at opnå godkendelse til almennyttig forening. Hvor pengene skal bruges til administrative omkostninger forbundet med godkendelsen hos Skat. Herunder IT systemer til opsætning af indsamlingen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05218.