Pas på de unge

19-01-2022

Kontaktoplysninger

Rune Maigatter Overgaard

Indsamlingsperiode

Fra den 20. januar 2021 til den 19. januar 2022.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.paspådeunge.dk)

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 5398 kontonr.: 251294)

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til støtte af foreningen Pas På De Unges arbejde med at hjælpe unge i Danmark, herunder til udgifter i forbindelse med afholdelse af arrangementer for de unge og ved uddeling af hjælpepakker til skolestart.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06538