Paint It Forward

25-09-2022

Kontaktoplysninger

Lillegrund 81, 2300 København S - CVR 42168459

Indsamlingsperiode

Fra den 26. september 2021 til den 25. september 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www. paintitforward.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion, merchandise og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 551847) og kontooverførsel (Reg.5321 Konto 0260231)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af foreningen Paint It Forward, herunder administrative udgifter (abonnementer på IT systemer osv.), husleje, løn- og konsulent ydelser (revisor osv.). Paint It Paint It Forward er et miljø/socialt projekt.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet blive doneret til almennyttige og almenvelgørende formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 25. marts 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03909