Overlade friskoles Støtteforening

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Padkærgårdsvej 5, 9670 Løgstør - CVR 37081981.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 825506) og kontooverførsel (Reg.9135 konto 0000185043).
Indsamlingsbøssen er placeret ved Dagli Brugsen Overlade.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at samle penge ind til Overlade friskole og børnehus, for at give børnene en bedre og mere indholdsrig hverdag på skolen og i børnehuset. Midlerne skal herunder bruges til indkøb af bl.a. legeredskaber, tablets, ture ud af huset, is osv.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05067