OvaCure

30-11-2022

Kontaktoplysninger

Fruebjergvej 3, 2100 København Ø - CVR 36174951

Indsamlingsperiode

Fra den 1. december 2021 til den 30. november 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.ovacure.org) og sociale medier (Facebook, Instagram, LinkedIn).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.238766) og kontooverførsel (Reg.9570 Konto 12893892)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for OvaCures arbejde med igangsættelse af forskning inden for æggestokkræft.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. maj 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04164