OSTEOPOROSEFORENINGEN

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Park Allé 5, 8000 Aarhus C

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.osteoporose-f.dk, www.drugsstars.dk), online indsamlingsplatform (Betternow), sociale medier, SMS og TV.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for driften af Osteoporoseforeningen. Herunder Patientstøtte, oplysningsarbejde, lokale aktiviteter og forskning.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00497