Organdonation - ja tak

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Neptunvej 4, 9200 Aalborg SV

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.organdonation-ja-tak.dk), sociale medier (Facebook), merchandise, salg/auktion, TV, events og online indsamlingsplatform
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Organdonation - ja tak’s arbejde. Patientforeningen Organdonation – ja tak! oplyser danskerne om organdonation og arbejder for at hæve donorraten i Danmark og forbedre vilkårene for de kronisk syge danskere og deres familier, som rammes af organsvigt. Målet er redde liv og give denne oversete patientgruppe en bedre tilværelse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni hvert kalenderår.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00316