Ordet og Israel

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Vejlby Centervej 46, 1. th., 8240 Risskov - CVR 11863418.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul samt sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Ordet og Israels vedtægtsbestemte formål:
Stk. 1. Under mottoet "Skriften kan ikke rokkes" (Joh 10,35) er det Ordet og Israels formål at arbejde for, at kristne skal få Bibelens syn på folket Israel og folket Israel Bibelens syn på Jesus Messias, samt at give kristne mulighed for i praksis at handle ud fra den taknemmelighedsgæld, den kristne menighed har i forhold til Israel.
Stk. 2. Ordet og Israel bygger sit arbejde på:
De bibelske Skrifter som Guds inspirerede, fuldt troværdige og urokkelige ord og eneste kilde og norm for kristen tro, lære og
Den Danske Folkekirkes evangelisk-lutherske

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-72-00332

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1