ORDBLINDE/DYSLEKSIFORENINGEN I DANMARK

10-06-2022

Kontaktoplysninger

Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup - CVR 16741302

Indsamlingsperiode

Fra den 11. juni 2021 til den 10. juni 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.ordblindeforeningen.dk, www.ordblind.org,), online indsamlingsplatform (Betternow), sociale medier (Facebook, YouTube), salg/auktion, merchandise, postomdeling, SMS og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.21094) og kontooverførsel (Reg. 2251 Konto 97 43916134.)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmarks arbejde. Foreningen varetager interesser for mennesker med ordblindhed/dysleksi overfor myndigheder og offentligheden.
Foreningen skal arbejde for en generel anerkendelse af ordblindhed/dysleksi og udbrede kendskabet til vilkår og muligheder for mennesker med ordblindhed/dysleksi.

Indsamlingsområde

Landsdøkkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 10. december 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03692