Orangutang Fonden

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Amagertorv 13, 1160 København K  

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling, SMS og TV.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Indsamlede midler anvendes til fordel for beskyttelse af orangutanger og deres oprindelige levesteder eller lignende økosystemer i Indonesien og Malaysia samt genudsættelse af orangutanger og retablering af deres levesteder.

  • Udvikling i lokalbefolkningen, primært Indonesien, der sigter mod social, økonomisk og naturressourcemæssig bæredygtighed.
  • Oplysning om den kritiske situation, der gør sig gældende i forhold til den vilde orangutangs overlevelse og rydning af den levested, regnskoven.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00459