OPERATION MISSION

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Drejervej 17, 2400 København NV - CVR 11451772

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.om.org), online indsamlingsplatform og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.44113) og kontooverførsel (Reg.5470 Konto 0002037770) 

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel driften og administration af Operation Mission. Herunder at inspirere og motivere kirker til og involvere sig i mission og at sende missionere godt ud i verden med evangeliet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04546