OPERATION DAGSVÆRK

20-04-2022

Kontaktoplysninger

Studiestræde 24, 1455 København K - CVR 75753217

Indsamlingsperiode

Fra den 20. oktober 2021 til den 20. april 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.od.dk), online indsamlingsplatform og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 57345) og kontooverførsel (Reg. 8401 Konto 1056664)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for et forandringsprojekt i Etiopien.
Projektet skal sætte fokus på unge sexarbejdere i Etiopien, herunder til skabelse af en mere tryg hverdag for unge sexarbejdere, uddannelse i deres rettigheder og seksuelle sundhed samt styrkelse af deres fællesskaber gennem sale spaces.
Projektet implementeres i samarbejde med samarbejde Sex & Samfund over en 3-årig periode.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 20. oktober 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03756