One Bowl

31-08-2022

Kontaktoplysninger

Borups Allé 205, 2400 København NV - CVR 37241407

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2021 til den 31. august 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.96672) og kontooverførsel (Reg.2252 Konto 6283690901)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for One Bowls driftsomkostninger, herunder råvarer, drift og leje af lokalerne. OneBowls formål er at bekæmpe fødevareusikkerhed, ensomhed, fattigdom, sult og madspild.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til andre lignende organisationer, foreninger, institutioner eller personer med samme formål og målgruppe.
Herunder at tilberede og levere mad til Kirkens Korshærs suppekøkken i Lyngby.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. februar 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04016