Once Upon a saga

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Guldagervej 34, 2720 Vanløse - CVR 38425676.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. februar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (onceuponsaga.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier (Instagram, Twitter, Youtube).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 12711).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for finansiering af ”Once Upon a Saga”. Midler skal derved dække omkostninger i forbindelse med Torbjørns rejse gennem alle verdens lande. I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til at skrive og publicere en bog om rekordforsøget.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05113