Oliven Spejderne

17-05-2022

Kontaktoplysninger

Sigridsvej 29, 3. th., 8220 Brabrand - CVR 33825560

Indsamlingsperiode

Fra den 19. maj 2021 til den 17. maj 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 222022) og kontooverførsel (Reg. 9897 konto 0005611059).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for indsamling af penge til en støtte middag.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den november 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03627