Oktoberkoret

01-07-2022

Kontaktoplysninger

Trekronergade 59, 2500 Valby - CVR 31116236

Indsamlingsperiode

Fra den 26. maj 2022 til den 1. juli 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.oktoberkoret.dk) og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.722045) og kontooverførsel (Reg.5330 Konto 0246543)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Human Supporters Associations arbejde blandt traumatiserede børn i Nablus.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. januar 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04521