OI

29-04-2022

Kontaktoplysninger

Tranumparken 50, 3. tv., 2660 Brøndby Strand - CVR 38485377.

Indsamlingsperiode

Fra den 30. april 2021 til den 29. april 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 18644) og kontooverførsel (Reg.9570 konto 12378424).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at sikre udvikling af en læringsplatform til foreningens kursusudbud, hvor elevens betalinger og afleveringer sker automatisk. Og hvor underviseren og de administrativt ansvarlige ude hos foreningerne har overblik over betalinger, elever mv.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til at styrke kursusudbud, herunder tryk af kursusmateriale, markedsføring af kurser og udlevering af gratis kursusmateriale til medlemmer af foreningen og elever, som er åben for alle, der ønsker gavn af kurserne i arabisk-læsning og sprog.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, hvilket ikke vurderes at være risiko for. Men hypotetisk vil midlerne anvendes til andre organisationer, der arbejder med at opøve elevers arabiske sprog og udvikler tidskrævende kursusadministration til simpel og automatiske processer (IT).
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til at udvikle læringsplatformen yderligere til gavn for de frivillige administrativt arbejdende og eleverne.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05244.