Østjyder mod Kattegatforbindelsen

31-03-2022

Kontaktoplysninger

Vesterhåb 3, 8300 Odder - CVR 41944471

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2021 til den 31. marts 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook, Instagram, Twitter), trykte medier og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.849929) og kontooverførsel (Reg.7045 Konto 0001525821)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udbrede viden om foreningens modstand af en Kattegatforbindelse og udbrede viden om projektet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. september 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03448