ODENSE ZOOLOGISKE HAVE

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Sdr. Boulevard 306, 5000 Odense C

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.odensezoo.dk) og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Odense Zoo, driften og vedtægtsbestemte formål:

  • fremme interessen for og kendskabet til naturen og de vilde dyr i almenhed.
  • præsentere en dyresamling, der er udstillet på en tidssvarende måde i forhold til dyrevelfærd, forskning og udstillingsteknik.
  • aktivt medvirkende til den internationale indsats for at bevare truede dyr-arter, og er en rekreativ, kulturel institution, der via sit virke og samspil med omverdenen, lokalt, regionalt og nationalt, medvirker til at fremme kvalitet i turismen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni hvert kalenderår.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00323