Odder Katte

19-12-2022

Kontaktoplysninger

Saloparken 340, 8300 Odder - CVR 41684453

Indsamlingsperiode

Fra den 20. december 2021 til den 19. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.8141 Konto 2070210587)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for hjælp til herreløse katte i Odder kommune.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 19. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04350