Odder Frimenighed

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Randlevvej 5, 8300 Odder - CVR 17482300.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (odderfrimenighed.dk), sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 83605, 54905) og kontooverførsel (Reg. 0891 konto 1012112).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for julehjælp til borgere i Odder Kommune.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05265