OCOC

25-08-2022

Kontaktoplysninger

Istedgade 59, 4. th., 1650 København V

Indsamlingsperiode

Fra den 26. august 2020 til den 25. august 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.actualnews.dk, www.ococ.dk) og online indsamlingsplatform (10er.dk).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 8401 Konto 00012746060)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til formidling af menneskehedens fremskridt gennem www.actualnews.dk. Herunder bl.a. et ugentlig nyhedsbrev.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 25. februar 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02679