Nyumba

24-10-2022

Kontaktoplysninger

Marstrandsgade 30, 5. th., 8000 Aarhus C - CVR 40616217

Indsamlingsperiode

Fra den 25. oktober 2021 til den 24. oktober 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.nyumba.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion, merchandise og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.184878) og kontooverførsel (Reg.5394 Konto 0250072)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Børnehjemmet Nyumba i Tanzania og til børnenes skolegang.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 24. april 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04075