NYT LIV

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Thyrasvej 15, 8600 Silkeborg - CVR 26753775

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.nytliv.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.13778) og kontooverførsel (Reg.0891 Konto 0001010659)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for den daglige drift af Nyt Liv.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04505