NU FESTIVAL

31-12-2022

Kontaktoplysninger

H.P. Simonsens Allé 3, 5250 Odense SV - CVR 42081051

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.7045 Konto1517901)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for musikfestivalens drift omkostninger.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til forskning af bugspytkirtel kræft.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04415