NOREA RADIO DANMARK

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Porsevej 6, 6100 Haderslev

www.norea.dk

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.norea.dk, www.lysetoglivet.dk, www.tilliv.dk), online indsamlingsplatform (www.Collectpay.dk, www.onlinefundraising.dk), sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise, postomdeling og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay, PayPal), betalingsservice og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Noreas formål i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

Norea har til formål at medvirke til udbredelsen af evangeliet om Jesus Kristus i verden, primært i områder og blandt folkeslag, der er lukkede for traditionel missionsvirksomhed, og i Danmark. Dette formål vil Norea søge at realisere gennem en målrettet og strategisk anvendelse af elektroniske medier, herunder radiomediet. 

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00453