Nordsjællands Kattehjælp

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Munkesøvej 12, 3490 Kvistgård - CVR 37805335

Indsamlingsperiode 

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.kattehjaelp.dk), sociale medier (Facebook) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 94686) og kontooverførsel (Reg. 5357 Konto 0246871).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udgifter til dyrelæge og medicin.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04537