Nordsjællands Jernbaneklub

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Græsted Stationsvej 84, 3230 Græsted - CVR 30950933

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.veterantoget.dk) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.378301) og kontooverførsel (Reg.2276 Konto 6297368921)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Nordsjællands Veterantog.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04189