Nordic Piccolo Festival

27-03-2022

Kontaktoplysninger

Augustagade 22, 3. tv. 2300 København S - CVR 42033995

Indsamlingsperiode

Fra den 29. marts 2021 til den 27. marts 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.nordicpiccolofestival.com) og online indsamlingsplatform (Gofundme).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 9385 Konto 1110341187)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for afholdelse af Nordic Piccolo Festival.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til at fremme miljøet for piccolofløjtenister i Skandinavien med enkeltstående events som f.eks. en koncert, en masterclass osv.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til online events for piccolofløjtenister i Skandinavien.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til at fremme interessen for piccolofløjten i Skandinavien. 

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 27. september 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03467