Nordic Church

30-09-2022

Kontaktoplysninger

Rødehusvej 2, 4700 Næstved - CVR 42453080

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2021 til den 30. september 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www. nordicchurch.com, www.nordicprophetic.com), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.451060, 555455, 919000, 200028) og kontooverførsel (Reg. 5158 Konto 1057365)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for kirkens daglige drift, samt kirkens arbejde/missionsarbejde.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. marts 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04030