Nim Borger- og Forsamlingshus

09-12-2022

Kontaktoplysninger

Baunevej 22, 8740 Brædstrup - CVR 49439016

Indsamlingsperiode

Fra den 10. december 2021 til den 9. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.nim-forsamlinghus.dk), sociale medier (Facebook) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.338740) og kontooverførsel (Reg.9570 Konto 13340676)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for nye toiletfaciliteter i Nim Forsamlingshus.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til industriopvaskemaskine, renovering af handicaptoilet eller nye vinduer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 9. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04275