Ni-liv

14-07-2022

Kontaktoplysninger

Fælledvej 220, 2791 Dragør - CVR 42387215

Indsamlingsperiode

Fra den 15. juli 2021 til den 14. juli 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt sociale medier (Facebook og Instagram), salg/auktion, merchandise, telemarketing til juridiske personer, SMS og e-mail.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay nr. 661231), kontooverførsel (Reg. 5367 Konto 0248066) og PayPal.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for pasning og pleje af indfangende herreløse katte, herunder til dyrlægehjælp og foder.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. januar 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr 21-700-03759