New Hope Denmark ApS (Thea)

31-03-2022

Kontaktoplysninger

Honningurten 31, 5220 Odense SØ - CVR 42000310

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2021 til den 31. marts 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.nhdk.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Instagram, Facebook), salg/auktion og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.Box29384) og kontooverførsel (Reg.4085 Konto 4086145952)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Theas plejeudgifter og dyrlæge omkostninger samt øvrige udgifter. Hertil indsamles der til transport til Danmark.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet eller at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne tilbagebetales.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til lignende formål eller tilbydes tilbagebetalt til bidragsyderne.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. september 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04246