New Hope Denmark

30-09-2022

Kontaktoplysninger

Strandager 251, 5270 Odense N - CVR 39748177

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2021 til den 30. september 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.nhdk.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion, merchandise og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 9802SJ, 2669LX, 8721PA, 3749HK, 4640MM  og kontooverførsel (Reg. 4085 Konto 4086145952)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for New Hope Denmarks generelle arbejde og drift.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler tilbageføres. Såfremt det ikke ønskes anvendes overskuddet til lignende fremtidig formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. marts 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03939