Netværk for Adoption og Børnehjælp i Pattaya(NAB)

31-10-2022

Kontaktoplysninger

Smedetoften 32, 2. th., 2400 København NV - CVR 39285568.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2021 til den 31. oktober 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 296919) og kontooverførsel (reg. 7263, konto 1046132).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Børnehjemmet i Pattaya, Father Ray Foundation og Human Help Network i Pattaya, Thailand.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. april 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04778